🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Stand with Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ДБН В 2.2.5-97 - Захисні споруди цивільної оборони
РазделДБН - Державні будівельні норми України
Область примененияЦi норми розповсюджуються на проектування захисних споруд цивiльної оборони, що будуються та реконструюються.
При проектуваннi захисних споруд цивiльної оборони крiм вимог цих норм слiд враховувати вимоги дiючих в Українi нормативних документiв та вiдповiдних роздiлiв ДБН з проектування будiвель та споруд, в примiщеннях яких розташованi захиснi споруди, а також вимоги iнших нормативних документiв з урахуванням специфiчних умов будiвництва, викладених у даному роздiлi ДБН.
Статусдействующий
ВзаменСНіП ІІ-11-77
Дата введения1.01.1998
Формат документаPDF
Скачать с сервера :: ДБН В 2.2.5-97 - 276 Кб