Stand with Ukraine
ДБН - Державні будівельні норми України
ДБН 363-92 - Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості україни
ДБН А.1.1-1-93 - Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-1-93 (Зміна № 1) - Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
ДБН А.1.1-1-93 (Зміна № 2) - Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-2-93 - Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів
ДБН А.1.1-2-93 (Зміна № 1) - Порядок розроблення, вимог до побудови, викладу та оформлення нормативних документів
ДБН А.1.1-3-93 - Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
ДБН А.1.1-3-93 (Зміна № 1) - Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів.
ДБН А.2.2-2-96 - Проектування. Технічннй захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва
ДБН А.2.2-3-2004 - Проектирование. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства
ДБН А.2.2-3-2004 - Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
ДБН А.2.2-4-2003 - Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
ДБН А.2.3-1-99 - Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
ДБН А.2.3-1-99 (Зміна № 1) - Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
ДБН А.2.3-1-99 (Зміна № 2) - Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
ДБН А.2.3-1-99 (Зміна № 3) - Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
ДБН А.2.3-1-99 (Зміна № 4) - Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення
ДБН А.2.3-1-99 (Зміна № 5) - Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
ДБН А.3.1-3-94 - Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення
ДБН А.3.1-3-94 (Зміна № 2) - Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення
ДБН А.3.1-5-96 - Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва
ДБН А.3.1-7-96 - Виробництво бетонних та залiзобетонних виробiв
ДБН А.3.1-8-96 - Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
ДБН А.3.1-9-2000 - Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання
ДБН А.3.1-9-2000 (Зміна №1) - Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів цивільної оборони та їх утримання
ДБН Б 2.2-1:2008 - Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
ДБН Б.1.1-5:2007 - Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації
ДБН Б.2.4-1-94 - Планування і забудова сільських поселень
ДБН Б.2.4-1-94 (Зміна № 1) - Планування і забудова сільських поселень
ДБН Б.2.4-2-94 - Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень
ДБН Б.2.4-2-94 (Зміна № 1) - Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень
ДБН Б.2.4-3-95 - Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
ДБН Б.2.4-4-97 - Планування i забудова малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств
ДБН В 2.2.5-97 - Захисні споруди цивільної оборони
ДБН В.1.1-12:2006 - Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі - будівництво у сейсмічних районах україни
ДБН В.1.1.7-2002 - Пожежна безпека об’єктів будівництва
ДБН В.1.2-11-2008 - Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
ДБН В.1.2-12-2008 - Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
ДБН В.1.4-0.02-97 - Система норм та правил зниження iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi
ДБН В.2.2-1-95 - Будівлі і споруди для тваринництва
ДБН В.2.2-10-2001 - Учреждения здравоохранения
ДБН В.2.2-10-2001 (Витяг) - Заклади охорони здоров'я
ДБН В.2.2-10-2001 (Зміна № 1) - Заклади охорони здоров'я
ДБН В.2.2-10-2001 (Частина 1) - Заклади охорони здоров'я
ДБН В.2.2-10-2001 (Частина 2) - Заклади охорони здоров'я
ДБН В.2.2-11-2002 - Предприятия бытового обслуживания
ДБН В.2.2-12-2003 - Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
ДБН В.2.2-13-2003 - Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
ДБН В.2.2-15-2005 - Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.2-15-2005 (Зміна № 1) - Житлові будинки. Основні положення
ДБН В.2.2-16-2005 - Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
ДБН В.2.2-17:2006 - Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
ДБН В.2.2-18:2007 - Заклади соціального захисту населення
ДБН В.2.2-2-95 - Будинки і споруди. Теплиці та парники
ДБН В.2.2-20:2008 - Будинки і споруди - готелі
ДБН В.2.2-3-97 - Будинки та споруди навчальних закладiв
ДБН В.2.2-3-97 (Додаток 7) - Будинки та споруди навчальних закладiв
ДБН В.2.2-3-97 (Зміна № 1) - Будинки та споруди навчальних закладів
ДБН В.2.2-3-97 (Зміна № 2) - Будинки та споруди навчальних закладів
ДБН В.2.2-4-97 - Будинки та споруди дитячих дошкiльних закладiв
ДБН В.2.2-4-97 (Зміна № 1) - Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
ДБН В.2.2-4-97 (Зміна № 2) - Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
ДБН В.2.2-7-98 - Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
ДБН В.2.2-7-98 (Зміна № 1) - Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
ДБН В.2.2-8-98 - Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
ДБН В.2.2-8-98 (Зміна № 1) - Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
ДБН В.2.2-8-98 (Поправки) - Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
ДБН В.2.2-9-99 - Громадські будинки та споруди
ДБН В.2.2-9-99 (Зміна № 1) - Громадські будинки та споруди
ДБН В.2.2-9-99 (Зміна № 2) - Громадські будинки та споруди
ДБН В.2.2-9-99 (Зміна № 3) - Громадські будинки та споруди
ДБН В.2.2-9-99 (Зміна № 4) - Громадські будинки та споруди
ДБН В.2.3-14:2006 - Мости та труби правила проектування
ДБН В.2.3-14:2006 (Додаток) - Мости та труби правила проектування
ДБН В.2.3-15:2007 - Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ДБН В.2.3-18:2007 - Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
ДБН В.2.3-19-2008 - Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм
ДБН В.2.3-20-2008 - Мости та труби. Виконання та приймання робіт
ДБН В.2.3-4:2007 - Споруди транспорту - автомобільні дороги
ДБН В.2.3-5-2001 - Улицы и дороги населенных пунктов
ДБН В.2.3-5-2001 - Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.3-7-2003 - Метрополітени
ДБН В.2.5-13-98 - Інженерне обладнання будинкiв i споруд. Пожежна автоматика будинкiв i споруд
ДБН В.2.5-16-99 - Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж
ДБН В.2.5-23-2003 - Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
ДБН В.2.5-23-2003 - Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
ДБН В.2.5-24-2003 - Електрична кабельна система опалення
ДБН В.2.5-28-2006 - Природне і штучне освітлення
ДБН В.2.5-28-2006 - Естественное и искусственное освещение
ДБН В.3.2-2-2009 - Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
ДБН Д.1.1-1-2000 - Правила определения стоимости строительства
ДБН Д.1.1-7-2000 - Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляе-мого на территории украины
ДБН Д.2.2-18-99 - Отопление - внутренние устройства
ДБН Д.2.2-21-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Электроосвещение зданий
ДБН Д.2.2-33-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Линии электропередачи
ДБН Д.2.3-1-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования
ДБН Д.2.3-19-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности
ДБН Д.2.3-2-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Деревообрабатывающее оборудование
ДБН Д.2.3-20-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
ДБН Д.2.3-21-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование метрополитенов и тоннелей
ДБН Д.2.3-26-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование предприятий текстильной промышленности
ДБН Д.2.3-27-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование предприятий полиграфической промышленности
ДБН Д.2.3-29-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование театрально-зрелещных предприятий
ДБН Д.2.3-30-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
ДБН Д.2.3-31-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование предприятий кинематографии
ДБН Д.2.3-32-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
ДБН Д.2.3-34-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
ДБН Д.2.3-35-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование сельскохозяйственных производств
ДБН Д.2.3-36-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
ДБН Д.2.3-39-99 - Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств
ДБН Д.2.3-5-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Весовое оборудование
ДБН Д.2.3-7-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
ДБН Д.2.3-8-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Электротехнические установки
ДБН Д.2.3-9-99 - Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Электрические печи
ДБН Д.2.4-17-2000 - Электромонтажные работы
ДБН Д.2.4-20-2000 - Прочие ремонтно-строительные работы
ДБН Д.2.5-25-2001 - Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок
ДБН Д.2.6-1-2000 - Электротехнические устройства
ДБН Д.2.6-2-2000 - Автоматизированные системы управления