ДБН В.2.2-12-2003 - Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
РазделДБН - Державні будівельні норми України
Область примененияЦі Норми встановлюють вимоги до проектування основних типів будівель і споруд, які призначені для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, і поширюються на нове будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переозброєння.
Норми регламентують вимоги до об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будинків і споруд, систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та електропостачання.
Норми не поширюються на проектування будівель і споруд (камер) для зберігання сільськогосподарської продукції з застосуванням систем охолодження.
Вимоги цих Норм є обов'язковими для підприємств, установ, організацій, що займаються архітектурною діяльністю на території України, а також для громадян, суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності і видів діяльності.
Перелік нормативних документів, на які є посилання в тексті цих Норм, наведений у додатку А.
Статусдействующий
ВзаменСНіП 2.10.02-84
Дата введения1.04.2004
Формат документаPDF
Скачать с сервера :: ДБН В.2.2-12-2003 - 247 Кб