🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Stand with Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ДБН В.2.2-9-99 - Громадські будинки та споруди
РазделДБН - Державні будівельні норми України
Область примененияЦі норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі - громадських будинків), а також вбудованоприбудованих приміщень громадського призначення.
Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб-суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.
При проектуванні громадських будинків та споруд поряд з положеннями цих норм слід також керуватися положеннями будівельних норм за видами будинків та споруд, перелік яких наведений у додатку А.
Перелік основних нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку Б.
У даних нормах використовуються терміни та визначення згідно з додатком В.
Статусдействующий
ВзаменСНіП 2.08.02-89
Дата введения01.01.2000
Формат документаPDF
Скачать с сервера :: ДБН В.2.2-9-99 - 393 Кб