🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Stand with Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ДБН В.2.3-4:2007 - Споруди транспорту - автомобільні дороги
РазделДБН - Державні будівельні норми України
Область примененияЦі Норми встановлюють вимоги на проектування та будівництво нових і реконструкцію існуючих автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільні дороги).
Норми не поширюються на відомчі (технологічні) автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, автомобільні дороги на приватних територіях.
Статусдействующий
ВзаменДБН В.2.3-4-2000
Дата введения2008-03-01
Нормативные ссылкиДБН 360-92360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень
ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у шкідливих районах України
ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.3-14-2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування
ДБН В.2.3-16-2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг
ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання
ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування
ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови
ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху
ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
ДСТУ 4036-2000 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки
ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування
ДСТУ 4123-2002 Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування
ДСТУ Б А. 2.4-4-99 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації
ДСТУ Б А. 2.4-13-97 СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань
ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та фундаменти будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація
ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям
ДСТУ Б В.2.3-9-2004 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.3-10-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.3-17:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування
ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-30-95 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь з гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо- збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-39-95 Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів
ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95)Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги
ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги
ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань
ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Будівельні матеріали. Споруди транспорту. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-119-2003 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-127-2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови
СНиП II-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные (Тунелі залізничні та автодорожні)
СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства (Інженерні вишукування для будівництва)
СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Інженерний захист територій будинків та споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування)
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі та споруди)
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети (Теплові мережі)
СНиП 2.05.06-85 Магистральные путепроводы (Магістральні шляхопроводи)
СНиП 2.06-15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (Інженерний захист територій від затопления та підтоплення)
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції)
ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (Щебінь і пісок шлакові для дорожнього будівництва. Технічні умови)
ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик)
ГОСТ 6665-91 Камни бетонные, железобетонные бортовые. Технические условия (Камені бетонні, залізобетонні бортові. Технічні умови)
ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия (Камені бортові із гірських порід. Технічні умови)
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)
ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)
ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава. Ґрунти (Методи лабораторного визначення зернового (гранулометричного) складу
ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности (Бетони. Правила контролю міцності)
ГОСТ 18659-81 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови)
ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови)
ГОСТ 22733-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (Ґрунти. Методи лабораторного визначення максимальної щільності)
ГОСТ 23558-94 Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия (Матеріали щебеневі, гравійні і піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови)
ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования (Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель та устаткування)
ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев'яні дорожніх знаків. Технічні умови)
ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия (Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови)
ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації)
ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия (Матеріали з відсіву від подрібнювання вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови)
ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (Огородження дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови)
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виконанні земляних робіт)
ПримечаниеЧастина І. Проектування
Частина II. Будівництво
Формат документаPDF
Скачать с сервера :: ДБН В.2.3-4:2007 - 834 Кб