🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Stand with Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ДСТУ Б В.1.1-18:2007 - Споруди та фрагменти будівель Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги
РазделДСТУ - Державні стандарти України
Название ENGCONSTRUCTION WORKS AND FRAGMENTS OF BUILDINGS. Natural fire test method General requirements
Область примененияЦей стандарт установлює загальні вимоги до методу натурних вогневих випробувань будівельних об'єктів або їх фрагментів за температурним режимом, наближеним до стандартного за ДСТУ Б В.1.1-4.
Стандарт застосовують для оцінювання вогнестійкості будівельних об'єктів та їх фрагментів, які за результатами лабораторних випробувань на вогнестійкість не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем вогнестійкості.
Статусдействующий
Дата введения2008-04-01
Нормативные ссылкиДБН А.2.2-3:2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості
ДСТУ Б В.2.6-10-96 Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням
ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3868-99 Паливо дизельне. Технічні умови
ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)
ГОСТ 9685-61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия (Заготовки з деревини хвойних порід. Технічніумови)
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)
ГОСТ 29027-91 Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний (Вологоміри твердих і сипких речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)
Формат документаPDF
Скачать с сервера :: ДСТУ Б В.1.1-18:2007 - 211 Кб