НАПБ Б.01.004-2000 - Правила технічного утримування установок пожежної автоматики
РазделНАПБ - Нормативные акты о пожарной безопасности
Область примененияЦі Правила є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форм власності, приміщення та інші об'єкти яких відповідно до вимог нормативних документів обладнуються установками пожежної автоматики, а також посадовими особами та робітниками, які експлуатують і обслуговують вищевказані установки та здійснюють нагляд за їх утримуванням.
Вимоги Правил поширюються на всі типи установок пожежної автоматики зі складовими технічними засобами як вітчизняного, так і закордонного виробництва: автоматичні установки пожежної сигналізації, автоматичні установки пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту (підпору повітря, димовидалення), системи централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів та технічним станом установок пожежної автоматики.
Нормативные ссылкиНАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;
ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення;
ДСТУ 2273-93 Пожежна техніка. Терміни та визначення;
ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы;
НАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
ГОСТ 18322-78 (Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи (далі - Ст СЭВ) Ст СЭВ 5151-85) Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;
Державні будівельні норми (далі - ДБН) ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
ГОСТ 12.04.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности;
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;
Формат документаDOC
Скачать с сервера :: НАПБ Б.01.004-2000 - 42 Кб